Praktisk information om afhøringerne

Kommissionens møder er som udgangspunkt offentlige, og der er derfor almindelig adgang til kommisisonens afhøringer. Der er dog alene plads til et begrænset antal tilhørere.

I afhøringslokalet er der indrettet et begrænset antal tilhørerpladser med bordplads. Repræsentanter fra medierne har fortrinsret til disse pladser. Der vil kun være begrænset adgang til ekstern strømforsyning fra disse pladser. I det omfang der er plads i afhøringslokalet, kan disse pladser til medierne forhåndsreserveres ved henvendelse til Instrukskommissionen via e-mail til . Der kan som udgangspunkt kun reserveres én plads pr. medie pr. dag.

Herudover kan afhøringerne overværes fra et transmissionslokale. I transmissionslokalet vil der ligeledes være indrettet et antal pladser med bordplads, som medierne har fortrinsret til. Fra disse pladser vil adgangen til ekstern strømforsyning også være begrænset. Disse pladser kan ligeledes forhåndsreserveres ved henvendelse til Instrukskommissionen via e-mail til .

Øvrige tilhørerpladser kan ikke forhåndsreserveres.

Det anbefales generelt, at medier, der planlægger at overvære en afhøring, forinden oplyser dette via e-mail til Instrukskommissionen.

Det bemærkes, at adgangen til overværelse af afhøringerne løbende kan blive ændret for at imødekomme myndighedernes retningslinjer vedrørende COVID-19.