Diane Svanholm Kvist

Juridisk konsulent

Diane Svanholm Kvist (født 1975) har siden foråret 2019 været dommerfuldmægtig ved Retten på Frederiksberg. Hun var i 2018-2019 konstitueret landsdommer i Østre Landsret. Forud herfor var hun dommerfuldmægtig i Højesteret og sideløbende hermed juridisk sekretær i Arbejdsretten. Tidligere har hun arbejdet for Forbrugerombudsmanden, ligesom hun har været dommerfuldmægtig i Sø- og Handelsretten og ved Retten på Frederiksberg samt været ansat i Domstolsstyrelsen.