Lars Kjeldsen

Udspørger

Lars Kjeldsen (født 1955) er advokat og partner i Nyborg & Rørdam med møderet for Højesteret siden 1991. Han beskæftiger sig med rets- og voldgiftssager, skatteret og sager mod offentlige myndigheder. Lars, der er certificeret voldgiftsdommer, virker også som voldgiftsdommer i en række nationale og internationale voldgiftssager.

Han har desuden virket som udspørger i Skattesagskommissionen, som bisidder i både Undersøgelseskommissionen om SKAT og i den tjenstlige undersøgelse mod ledelsen i Justitsministeriet (Christianiasagen). Derudover har han i regi af Danske Advokater undervist på efteruddannelserne ”Advokatundersøgelser og granskning”, ”Fra advokatundersøgelser til undersøgelseskommissioner” samt i regi af foreningen AnsættelsesAdvokater afholdt kursus med titlen ”Undersøgelseskommissioner, bisidderroller, advokaten i spændfeltet mellem civil- og strafprocessen”.