Louise Halleskov

Louise Halleskov

Medlem

Lektor, Ph.d., Louise Halleskov (født 1979) begyndte karrieren som fuldmægtig i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations departement (2005-2007) og senere som fuldmægtig i Justitsministeriets departement (2007-2009). Siden 2009 har hun været ansat på Aarhus Universitet, hvor hun forsker og underviser i menneskeret, EU-ret og forvaltningsret. I 2014-2015 var hun gæsteforsker i EU-ret på University of Cambridge, UK, og i 2019 fik hun en bevilling på 2.8 mio. fra Danmarks Frie Forskningsfond til et forskningsprojekt om Danmarks fremtidige rolle i EU-samarbejdet om asylansøgere, grænsekontrol og udsendelse af udlændinge.

Samtidig med universitetsansættelsen sidder hun i bestyrelsen for EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder og Institut for Menneskerettigheder og underviser løbende på kurser i og holder oplæg om udlændingeretlige problematikker af EU- og menneskeretlig karakter. Derudover har Louise også været medlem af Flytningenævnet.