Mads Pedersen

Juridisk konsulent

Mads Pedersen (født 1983) har siden 2016 været dommerfuldmægtig i Højesteret og har sideløbende hermed været juridisk sekretær i Arbejdsretten og i Konkurrenceankenævnet. Forud herfor har han arbejdet hos Kammeradvokaten og hos Institut for Menneskerettigheder, ligesom han i efteråret 2019 var konstitueret dommer i Københavns Byret.