Peter Mørk Thomsen

Formand

Kommissionens formand, landsdommer Peter Mørk Thomsen (født 1974), begyndte sin karriere som advokatfuldmægtig i advokatfirmaet Norrbom Vinding og senere som dommerfuldmægtig i bl.a. Højesteret. Han var sideløbende hermed juridisk sekretær for Konkurrenceankenævnet i knap syv år. Som 35-årig blev han konstitueret som landsdommer i Østre Landsret og efterfølgende konstitueret som dommer i Københavns Byret. I 2013 blev han udnævnt til dommer ved Retten i Glostrup, og han har siden marts 2015 været landsdommer i Østre Landsret.

Samtidig med dommergerningen har han bistået under tjenstlige forhør i den såkaldte ”Papkassenotatsag” samt ”Christianiasagen”. Peter har desuden siden marts 2017 været næstformand i Flygtningenævnet. Endelig har han optrådt som oplægsholder i forskellige sammenhænge, herunder som speaker under Human Rights Seminar i Bangkok, hvor han var inviteret til at tale om ytringsfrihed.