RIkke Plesner Skovby

Juridisk sekretær

Rikke Plesner Skovby (født 1977) har siden sommeren 2019 været dommer ved Retten i Glostrup.

Hendes karriere ved domstolene har derudover omfattet stillinger som dommerfuldmægtig ved Retten i Roskilde, i Højesteret og i Østre Landsret, hvor hun også var konstitueret som landsdommer i 2018-2019. Sideløbende har hun desuden fungeret som juridisk sekretær i Arbejdsretten og Konkurrenceankenævnet i en periode, ligesom hun har bestridt forskellige tillidserhverv.