Thomas Raaberg-Møller

Juridisk sekretær

Thomas Raaberg-Møller (født 1978) har siden 2017 været dommer ved Retten i Roskilde. Forud herfor har han arbejdet hos Kammeradvokaten, i Justitsministeriets departement og i anklagemyndigheden, ligesom han fra 2016-2017 var konstitueret landsdommer i Østre Landsret.