Nyhedsbrev nr. 12

19-08-2020

Yderligere afhøringer

 

Instrukskommissionen har indkaldt følgende yderligere personer til afhøring:

-       Tidligere chefkonsulent i Udlændingestyrelsen Jens Vikner

-       Vicedirektør i Udlændingestyrelsen Anni Fode

De pågældende afhøringer vil finde sted den 25. september og den 30. september 2020.

Den til enhver tid gældende afhøringsplan fremgår i øvrigt af kommissionens hjemmeside her.

Afbeskikkelse af bisidder

Instrukskommissionen kan efter undersøgelseskommissionslovens § 21, stk. 2, jf. stk. 1, beskikke en bisidder for den person, hvis forhold undersøges. Instrukskommissionen vurderer løbende, om der på baggrund af de for kommissionen fremkommende oplysninger fortsat er grundlag for at opretholde en beskikkelse af en bisidder.

Instrukskommissionen har på denne baggrund afbeskikket bisidderen for chefkonsulent i Udlændinge- og Integrationsministeriet Merete Milo, advokat Mikkel Holm Nielsen.