Nyhedsbrev nr. 19

02-12-2020

Instrukskommissionen afgiver delberetning

Folketinget har i dag modtaget oplysning om, at kommissionen den 14. december 2020 vil afgive en delberetning.

Instrukskommissionen meddelte den 28. august 2020, at kommissionen arbejdede henimod at kunne afgive delberetning i december 2020. Det arbejde nærmer sig nu sin afslutning, og Justitsministeriet har derfor i dag efter anmodning fra kommissionen oplyst Folketinget om, at kommissionen den 14. december 2020 vil afgive en delberetning. Delberetningen vil indeholde en redegørelse for det begivenhedsforløb, der er omfattet af kommissoriet, og kommissionens vurderinger af, hvad der bevismæssigt kan lægges til grund om det faktiske forløb.

Instrukskommissionen vil aflevere delberetningen til justitsminister Nick Hækkerup den 14. december 2020, og beretningen vil blive offentliggjort samme dag. Yderligere information om afleveringen af delberetningen samt offentliggørelsen heraf vil blive oplyst på Justitsministeriets hjemmeside.