Nyhedsbrev nr. 20

14-12-2020

Instrukskommissionen har afleveret delberetningen

Instrukskommissionen har i dag kl. 10.00 afleveret en delberetning til Justitsministeriet. Delberetningen indeholder en redegørelse for det begivenhedsforløb, der er omfattet af kommissoriet, og kommissionens vurderinger af, hvad der bevismæssigt kan lægges til grund om det faktiske forløb. Delberetningen er offentliggjort på Justitsministeriets hjemmeside.