Nyhedsbrev nr. 11

01-07-2020

Nye afhøringer efter sommerferien

Instrukskommissionen har indkaldt følgende yderligere personer til afhøring efter sommerferien:

  • departementschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet Christian Hesthaven
  • tidligere departementschef i Statsministeriet Christian Kettel Thomsen
  • tidligere departementschef i Justitsministeriet Barbara Bertelsen
  • tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen
  • kontorchef i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jonas From Soelberg
  • kontorchef i Udlændinge- og Integrationsministeriet Anette Görtz

De pågældende afhøringer vil finde sted den 4., 17. og 24. september 2020.

Der er herudover sket en ændring i afhøringsplanen, idet den afhøring, der var planlagt den 17. september 2020 kl. 9.00, i stedet vil finde sted den 4. september 2020 kl. 10.00.

Den til enhver tid gældende afhøringsplan fremgår i øvrigt af kommissionens hjemmeside her.