Nyhedsbrev nr. 10

23-06-2020

Ændringer i afhøringsplanen

Instrukskommissionen har foretaget ændringer i planen for afhøringerne efter sommerferien. Ændringerne indebærer, at de planlagte afhøringer den 30. september 2020 flyttes til den 7. august 2020, at den planlagte afhøring den 7. august 2020 flyttes til den 3. september 2020, og at den 30. september 2020 frigives til eventuelle yderligere afhøringer. Den til enhver tid gældende afhøringsplan fremgår af kommissionens hjemmeside her.