Nyhedsbrev nr. 9

08-06-2020

Afbeskikkelse af bisiddere

Instrukskommissionen kan efter undersøgelseskommissionslovens § 21, stk. 2, jf. stk. 1, beskikke en bisidder for den person, hvis forhold undersøges. Instrukskommissionen vurderer løbende, om der på baggrund af de for kommissionen fremkommende oplysninger fortsat er grundlag for at opretholde en beskikkelse af en bisidder.

Instrukskommissionen har på denne baggrund afbeskikket bisidderen for fhv. ministersekretær Andreas Højmark Søndergaard, advokat Jakob Lund Poulsen, og bisidderen for fhv. ministersekretær Sofie Odgaard, advokat Peter Breum.

Henvendelser til kommissionen

Kommissionen har løbende opfordret alle personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for kommissionens undersøgelser, til at rette henvendelse til kommissionen. Kommissionen har også modtaget flere henvendelser og materiale fra personer, der har villet bistå i oplysningen af sagsforløbet.

Alle, der måtte være i besiddelse af relevante oplysninger, opfordres fortsat til at rette henvendelse til kommissionen. Kontaktoplysninger kan findes på kommissionens hjemmeside her.