Nyhedsbrev nr. 7

06-05-2020

Afhøringerne inden sommerferien 2020 fastholdes

Instrukskommissionen har i lyset af den nuværende situation med COVID-19 overvejet, om de afhøringer, der er berammet fra den 14. maj 2020 og frem til sommerferien 2020, skal gennemføres.

Det fremgår af kommissoriet for Instrukskommissionen, at kommissionen i lyset af spørgsmålet om forældelse af et eventuelt ansvar opfordres til at tilrettelægge undersøgelsen således, at der foretages vidneafhøringer så tidligt som muligt i undersøgelsen. Kommissionen har på denne baggrund – og i lyset af beslutningen om at genåbne domstolene – besluttet at gennemføre de berammede afhøringer inden sommerferien 2020. Forud for denne beslutning har Instrukskommissionen haft drøftelser med Justitsministeriet, Styrelsen for Patientsikkerhed og Retten på Frederiksberg.

Afhøringerne gennemføres som planlagt i lokaler ved Retten på Frederiksberg. Instrukskommissionen sikrer i samarbejde med Retten på Frederiksberg, at afhøringerne gennemføres i overensstemmelse med de fastslagte retningslinjer og sundhedsmæssigt forsvarligt, herunder således at risikoen for smitte begrænses mest muligt. Alle, der kommer i retten, skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Der henvises til www.coronasmitte.dk og www.sst.dk om de aktuelle anbefalinger. Herudover skal alle følge de retningslinjer, der er udarbejdet i et samarbejde mellem Domstolsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Arbejdstilsynet, og som kan læses her. Yderligere henvises der til Retten på Frederiksbergs hjemmeside.

Der vil være et begrænset antal pladser for tilhørere i det retslokale, hvor afhøringerne gennemføres. Herudover vil der være mulighed for at følge afhøringerne på en storskærm i et transmissionslokale, hvor der ligeledes vil være et begrænset antal pladser. 

Repræsentanter fra medierne kan forhåndsreservere pladser ved henvendelse til Instrukskommissionen, . Der kan kun reserveres én plads pr. medie. Det anbefales, at medier, der planlægger at overvære en afhøring, forinden oplyser dette til Instrukskommissionen.

Øvrige oplysninger om de kommende afhøringer fremgår her.

Det bemærkes, at adgangen til overværelse af afhøringerne løbende kan blive ændret for at imødekomme myndighedernes retningslinjer vedrørende COVID-19.