Nyhedsbrev nr. 8

25-05-2020

Nye afhøringer inden sommerferien

Instrukskommissionen har fastlagt datoer for nye afhøringer, der finder sted henholdsvis den 28. maj 2020 og den 19. juni 2020. Den til enhver tid gældende afhøringsplan fremgår af kommissionens hjemmeside her.

Opfordring til at rette henvendelse til kommissionen

Kommissionen skal som også tidligere opfordre alle personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for kommissionens undersøgelser, til at rette henvendelse til kommissionen. Kontaktoplysninger kan findes på kommissionens hjemmeside her.