Nyhedsbrev nr. 1

04-03-2020

Kommissionens arbejde er i gang

Instrukskommissionen, der blev nedsat den 22. januar 2020, er nu gået i gang med at undersøge og redegøre for forløbet angående indkvartering af gifte eller samlevende asylansøgere, hvoraf den ene var mindreårig. Først og fremmest er kommissionen i færd med at indhente oplysninger fra de myndigheder, der har været involveret i forløbet, herunder oplysninger fra Folketingets Ombudsmand, Justitsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet samt Udlændingestyrelsen.

Kommissionen har allerede modtaget en del råmateriale, som kommissionen er i gang med at gennemgå for relevante oplysninger, og det forventes, at kommissionen i den kommende tid vil modtage yderligere et par millioner dokumenter til gennemgang. I tillæg hertil forventes det, at kommissionen selv vil søge efter relevante oplysninger, herunder fra relevante medarbejderes mailkonti, som ved hjælp af særligt udvalgt it-software skal gennemsøges for oplysninger af betydning for forløbet.

Kommissionen er herudover i gang med at identificere de personer, der skal afhøres om forløbet. Det forventes, at en afhøringsplan snarest vil foreligge, og det kan allerede nu oplyses, at afhøringerne forventes påbegyndt inden sommerferien.

Om sekretariatet

Kommissionens sekretariat har fået til huse i Beskæftigelsesministeriets gamle lokaler på adressen Ved Stranden 8 i det centrale København. Der har siden Kommissionens nedsættelse været et omfattende og hektisk arbejde med at omdanne de tomme lokaler til fungerende kontorfaciliteter, og selvom kommissionens arbejde er godt i gang, pågår arbejdet med etableringen af sekretariatet fortsat.

Kommissionen har – til dels med bistand fra Justitsministeriet – rekrutteret medarbejdere til sekretariatet, der tæller blandt andet to dommere, en anklager og en søgespecialist. Nærmere oplysninger om sekretariatets medarbejdere kan findes på sekretariatets hjemmeside under Medlemmer og medarbejdere.

Opfordring til at rette henvendelse til kommissionen

Kommissionen skal opfordre alle personer, som måtte være i besiddelse af relevant viden for kommissionens undersøgelser, til at rette henvendelse til kommissionen. Kontaktoplysninger kan findes på kommissionens hjemmeside under Kontakt.