Nyhedsbrev nr. 4

27-03-2020

Yderligere materiale til kommissionen

Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 18. marts 2020 afleveret en større del af det materiale, som kommissionen ved brev af 22. januar 2020 anmodede ministeriet om. Der er tale om bl.a. dokumenter, som er fundet ved søgning i mailbokse og personlige drev for en række medarbejdere, der har beskæftiget sig med sagen om adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere, hvoraf den ene var mindreårig. Materialet fylder ca. 22.000 filer på i alt ca. 300 GB.

Kommissionen er nu ved at gennemgå materialet.

Coronavirus og afhøringer

Kommissionen fastholder indtil videre de afhøringer, der er berammet i perioden fra den 14. maj til den 8. juni 2020. Kommissionen vil naturligvis følge myndighedernes retningslinjer for begrænsning af smitte, og kommissionen vil i den forbindelse løbende overveje, om afhøringerne skal omberammes til et senere tidspunkt.