Nyhedsbrev nr. 18

05-10-2020

Instrukskommissionen afslutter afhøringer

Instrukskommissionen afsluttede som planlagt afhøringerne den 30. september 2020. Instrukskommissionen har samtidig afsluttet gennemgangen af det indsamlede materiale. Instrukskommissionen foretager på den baggrund ikke yderligere afhøringer.

Kommissionen forventer således fortsat, at det i december 2020 vil være muligt at afgive en delberetning indeholdende en redegørelse for det begivenhedsforløb, der er omfattet af kommissoriet, og kommissionens vurderinger af, hvad der bevismæssigt kan lægges til grund om det faktiske forløb.