Nyhedsbrev nr. 17

24-09-2020

Ny afhøring

Instrukskommissionen har indkaldt tidligere presse- og kommunikationschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet Mia Tang til afhøring.

Afhøringen vil finde sted den 30. september 2020 kl. 15.30.

Den til enhver tid gældende afhøringsplan fremgår af kommissionens hjemmeside her.