Nyhedsbrev nr. 23

26-04-2021

Instrukskommissionen har afleveret sidste del af sin beretning

Instrukskommissionen har afleveret sidste del af sin beretning til Justitsministeriet. Denne sidste del af beretningen indeholder en gennemgang af det regelgrundlag, som er relevant for spørgsmålet om offentligt ansattes ansvar, og kommissionens retlige vurderinger af dette ansvar for så vidt angår en række af de involverede embedsfolk. Beretningen er offentliggjort på Justitsministeriets hjemmeside.

Med afgivelsen af denne del af beretningen afslutter kommissionen, der blev nedsat den 22. januar 2020, sit arbejde med beretningen i sagen om instruksen om adskillelse ved indkvartering i asylsystemet.